› &-speldje

Doetank& team van MaatschapWij is gestart met het geven van &-speldjes aan mensen die bewondering verdienen voor hun inzet voor de omgeving.

Ook een &-speldje geven? contact@maatschapwij.nu

&-speldje

Geplaatst in Geen categorie, Nieuws door Annick Mantoua | Laat een reactie achter | 07-08-2015

› Ondersteboven bij de Bovenverdieping

Op 5 februari organiseerde Tafel van 7  deelnemer Sacha Schoonhoven als initiatiefnemer van de Bovenverdieping een bijeenkomst over MaatschapWij.

In de februari-editie van Het Ondersteboven deelde Mickey zijn visie met de aanwezigen, en spoorde hen aan die waarden zelf en op eigen wijze uit te dragen. Want pas dan kan er een ‘menselijke milieubeweging’ op gang komen, die zo hard nodig is in het licht van de huidige ontwikkelingen bij de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij.

Klik hier voor meer informatie.

 

Geplaatst in Nieuws door Annick Mantoua | Laat een reactie achter | 19-02-2015

› Eindpresentatie Nationale DenkTank 2014

Op maandag 8 december 2014 was het zover: de Eindpresentatie van de Nationale DenkTank 2014

Klik hier voor het eindrapport; De 10 Oplossingen voor Maatschappelijke Impact met Big Data van de Nationale DenkTank 2014.

Geplaatst in Nieuws door Stefan | Laat een reactie achter | 09-12-2014

› (net afgestudeerde) studenten gezocht: Onderzoek, Redactie, Productie, ICT, Marketing, Social media

Ben jij een creatieve, leergierige en ambitieuze student die het aandurft mee te bouwen aan een inspirerende landelijke maatschappelijke beweging in samenwerking met een diverse groep bedrijven, sportbonden en maatschappelijke organisaties?

MaatschapWij is een landelijke coöperatieve beweging met als doel om individuen en organisaties van sportvereniging tot onderneming te inspireren een veel actievere rol te laten vervullen in de maatschappij. Gezamenlijk werken we aan een publieke campagne, een portaal waarop alle maatschappelijke initiatieven zichtbaar worden gemaakt en een tv-programma waarin actieve individuen, verenigingen en ondernemingen gepresenteerd en gevierd worden. Ook zijn we bezig met de formatie van een Nationale Doetank bestaande uit young professionals die het gedachtegoed op eigen wijze gaan uitdragen. De start van de Tafel van 7 heeft onlangs een eerste lichting doetankers opgeleverd.

In het voorjaar van 201 5 willen we ”live” gaan via een landelijk maatschappelijke manifestatie. Voor deze bijeenkomst zijn we op zoek naar diverse stagiairs die de komende maanden met ons willen mee bouwen aan:
- De organisatie en productie van een landelijk event
- Redactie en productie ten aanzien van een essaybundel/blogs/vlogs
- De ontwikkeling van een landelijke marketing campagne
- Bouw van een landelijk web portaal in samenwerking met Capgemini

De kandidaat is:
- Creatief
- Ondernemend
- Maatschappelijk betrokken
- Denker en doener
- Zelfstarter
- Positief

Passende opleidingen: Communicatie, marketing, event management, journalistiek, antropologie, economie/bedrijfskunde (sociaal ondernemerschap), beleid communicatie & organisatie, cultuurwetenschappen, nieuwe media, bestuur en organisatie, filmwetenschappen, kunstacademie, etc.

Wat bieden wij jou?
- Springplank als (startend) social entrepreneur, community manager, event manager, projectleider..!
- Inspirerend netwerk van grote (non)-profit organisaties en maatschappelijke ondernemers
- Persoonlijke coaching
- Veel ruimte voor eigen (project-)ontwikkeling

Interesse?

Stuur ons dan een kort bericht met motivatie en cv. De stage omvat een periode van ten minste 16 weken waarin je bij voorkeur 4 dagen in de week aan de slag gaat (indeling n.o.t.k.). De startdatum bepalen we in overleg (indien mogelijk per direct).

En/of neem contact met ons op via annick@publiekezaak.nl t.a.v. Annick Mantoua.

Geplaatst in Geen categorie, Nieuws door Stefan | Laat een reactie achter | 05-12-2014

› Twintigers en dertigers geven participatiemaatschappij vorm tijdens ‘Tafel van 7’

Tijdens een ‘Tafel van 7’ diner komen vriendengroepen samen. Het is een zelfgeorganiseerde bijeenkomst, opgezet vanuit een ‘pay it forward’ concept. Iedere deelnemer is ook organisator. Inmiddels hebben meer dan 150 deelnemers hun ideeën voor een mooiere samenleving gedeeld tijdens ruim 25  verschillende ‘Tafel van 7’ diners.

Doel van dit initiatief is om een kettingreactie van maatschappelijke acties in gang te zetten. Het blijft dus niet bij praten. Aan het einde van een Tafel van 7 diner formuleert iedere tafelgast een eigen maatschappelijke actie om mee aan de slag te gaan. Zo is een deelnemer zich in gaan zetten als leeshulp op een basisschool, heeft een ander een taart gebakken voor de buren en is er een picknicktafel neergezet in de straat om de samenhorigheid in de buurt een positieve boost te geven. Het merendeel van de deelnemers geeft de voorkeur aan acties dicht bij huis. Hoe doet men goed voor de eigen buurt en naasten? Deze vraag is de rode draaf tijdens de Tafel van 7 diners.

De ‘Tafel van 7’ wordt momenteel aangejaagd door Hala Naoum Néhmé en Annick Mantoua in samenwerking met diverse ‘Tafel van 7’ genoten.

Heeft u interesse om een keer een Tafel van 7 diner bij te wonen en/of  om  een eigen ‘Tafel van 7′ bijeenkomst te organiseren?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Annick Mantoua via contact@tafelvan7.nl

www.tafelvan7.nl

 

 

Geplaatst in Nieuws door Stefan | Laat een reactie achter | 23-06-2014

› Werken aan het begin van de arbeidsmarkt

Een frisse blik is nodig om alle mensen weer zicht op werk te geven. Werk is niet alleen een bron van inkomen, maar ook een bron voor maatschappelijk contact, zelfvertrouwen en voldoening. Werk is in wezen niets anders dan ruil van tijd met geld als waarderingsmiddel. De meeste politici denken dat werkgelegenheid eindig is. Dat is onzin. Als de prijs van diensten maar genoeg zakt, is de hoeveelheid werk eindeloos. Het probleem is dat we in Nederland  eenvoudig werk hebben verketterd. Veel maatregelen zijn goed bedoeld. Ze dienen om burgers of werknemers te beschermen. Maar deze maatregelen frustreren wel het noodzakelijke proces van vernieuwing, dat banen en groei oplevert. De overheid heeft als opgave hier oog voor te hebben. Vooralsnog is werk geen schaars goed. Significante groei van werkgelegenheid moet dan ook, naast investeringen in infrastructuur, vooral gezocht worden in de verdere ontwikkeling van de persoonlijke dienstverlening. Dit moet worden bevorderd door alle vormen van belasting aan de onderkant van de loonschaal te elimineren. Het verval van de dure kindercrèches is een opvallend voorbeeld van hoe het niet moet.

Bijdrage door Mickey Huibregtsen voor www.dekwetsbaren.nl 

 

Geplaatst in Nieuws door Stefan | Laat een reactie achter | 29-04-2014

› De inschrijving voor de Nationale DenkTank 2014 is geopend!

Aanmelding voor de Nationale DenkTank 2014 met als thema ‘Big Data’ is nu mogelijk.

Zet jij je talent graag in voor de samenleving? En kun je op alle onderstaande vragen ja antwoorden? Dan zijn we naar jou op zoek!

Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst in Nieuws door Stefan | Laat een reactie achter | 28-03-2014

› Radicale vernieuwers van Nederland gezocht

Wie zijn de Radicale vernieuwers van Nederland? Wie heeft niet alleen mooie ideeën voor een socialere en duurzamere samenleving, maar doet er ook echt wat aan?

Voor de tweede keer gaan het weekblad Vrij Nederland en Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, op zoek naar de meest inspirerende, vernieuwende, creatieve en ook wat dwarse mensen, die het anders doen omdat ze denken dat het beter kan. Denk aan grote of kleine projecten op terreinen als sociale cohesie, milieu, technologie, kunst en cultuur, onderwijs en zorg. Deze tweede editie wordt ondersteund door Stichting DOEN, het fonds voor groene, creatieve en sociale initiatieven.

Een jury onder leiding van Daan Roosegaarde, kunstenaar, ontwerper en ondernemer, kiest de beste kandidaten (individuen of collectieven). Vrij Nederland wijdt een speciale editie aan de winnaars, die in mei op een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam worden gepresenteerd.

Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst in Nieuws door Stefan | Laat een reactie achter | 21-02-2014

› Eindpresentatie NDT2013: Bouwen aan een betere gezondheidszorg doe je niet alleen

Op maandag 9 december vond de eindpresentatie van de Nationale Denktank plaats. Op deze inspirerende, energieke en dynamische dag presenteerden de deelnemers hun tien oplossingen om veerkrachtzorg te bevorderen. In de zaal zaten ruim 300 experts en vertegenwoordigers uit onder andere de overheid, de wetenschap, het bedrijfsleven en natuurlijk de zorgbehoevende zelf.

Onder leiding van dagvoorzitter Lars Sørensen en tafeldame Pia Dijkstra, werden de tien oplossingen op verschillende wijze gepresenteerd. Van pitch tot filmpje, van omroepbericht tot toekomstvisie.

Om de dag in te luiden werd eerst kort stil gestaan bij de manier waarop de Nationale Denktank vindt dat we naar gezondheid moeten kijken. Namelijk gezondheid als veerkracht: het vermogen om je aan te passen en eigen regie te voeren bij fysieke, mentale en sociale uitdagingen in het leven. Uit de eerdere analyse bleek al dat deze definitie aansluit bij hoe burgers over gezondheid denken. Het huidige systeem is echter nog niet op deze definitie ingericht. De Nationale DenkTank 2013 heeft vier bouwstenen geformuleerd die volgens ons aan de basis zouden moeten staan van een nieuwe inrichting van de samenleving: Gezond gedrag, participatie, zelfregie en uitkomstfinanciering. Onder deze vier bouwstenen vallen ook alle gepresenteerde oplossingen.

Met de eindpresentatie van de Nationale DenkTank 2013 is een fundering gelegd voor de komende jaren. Bekijk het eindrapport voor de oplossingen en help mee verder te bouwen!

Geplaatst in Nieuws door Stefan | Laat een reactie achter | 10-12-2013

› Rebuilding Society from the Ground up

Our societies have come to the end of the road. We need a fundamental reconstruction of the systems and institutions that now govern us and redefine the roles of all the players with a stronger focus on making things work by respecting the human dimension.

This is not a choice between socialism, and capitalism or any other –ism. There is no future for any pure –ism. Life is too complex and interdependent for that. We need organic institutions with a clear view of purpose and values. We need governments that guide and inspire, rather than direct and control. We need corporations that pursue value creation for all stakeholders and finally we need citizens that reassume their personal responsibility for the well- being of society.

by Mickey Huibregtsen

Check out the link below to read more:
Rebuilding Society from the Ground up

Geplaatst in Blog, Geen categorie, Nieuws door Stefan | Laat een reactie achter | 07-12-2013