› Over De Publieke Zaak

Een fundamenteel versterken van ons “samen leven”, zowel in ons gedrag ten opzichte van onze mede-burgers, als in de processen, waarlangs we dit “samen leven” aansturen vereist ingrijpende aanpassingen die alleen te bereiken zijn als alle betrokken spelers in de civil society hun bijdrage leveren.

We kiezen voor een combinatie van een bottom-up en een top-down aanpak met een nadruk op de eerste. Daartoe proberen we zo veel mogelijk burgers, bedrijven, organisaties en overheden te activeren om zelf de uitdaging ter hand te nemen.

Wij geloven niet in eenduidige top-down oplossingen, maar veeleer in een waaier van initiatieven. Er zijn al onnoemlijk veel mensen en organisaties van goede wil, die zich voor de noodzakelijk vernieuwing van onze maatschappij inzetten. De rol van De Publiek Zaak is dan ook vooral om deze zichtbaar te maken, waar mogelijk te ondersteunen en daarna anderen aan te zetten om ook op hun terrein vorm aan een nieuw “samen leven” te geven.

We stimuleren het nemen van eigen verantwoordelijkheid en we initiëren brede discussie over politiek-maatschappelijke vernieuwing en burgerschap.

 

De Publieke Zaak heeft een ANBI status. Het fiscaal nummer van de vereniging is 8163.63.031.