Mickey Huibregtsen

“Al jaren maak ik me – met vele anderen – zorgen over hoe onze maatschappij en ons politiek/bestuurlijk systeem zich ontwikkelen. Daarom heb ik samen met Pieter Winsemius het initiatief genomen tot De Publieke Zaak: een ‘menselijke milieubeweging’ die zoveel mogelijk burgers wil inspireren om veel meer directe verantwoordelijkheid te nemen voor het dagelijkse wel en wee in onze maatschappij. Die wordt namelijk niet bepaald door bekende – al of niet hoog opgeleide – Nederlanders. De maatschappij wordt bepaald door het gedrag en de waarden van de gemiddelde burger, of het nu de bakker, de notaris of de buschauffeur is.

Mijn eerste ideaal is om de burger weer te inspireren om die zelfstandige verantwoordelijkheid te nemen. Zonder dat we afbreuk doen aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor de zwakkeren in deze maatschappij te zorgen. Een goed functionerende maatschappij vraagt ook een goed functionerende overheid die past bij de omstandigheden en mogelijkheden van vandaag en morgen. Zonder duidelijke oorzaak is ons politiek/bestuurlijk systeem en de cultuur waar binnen dit systeem functioneert, geleidelijk aan volstrekt uit de tijd geraakt. Mijn tweede ideaal is dan ook om deze burgerbeweging in te zetten als katalysator voor een proces van fundamentele vernieuwing van dat systeem.”