Pim Mol

Algemeen Bestuurslid

“In het nieuwe jaar nemen we onszelf weer veel nieuwe zaken voor. Veel goede voornemens zijn we het jaar daarvoor in onze haast vergeten. Toch zit er ook iets anders achter: een verandering, een soort aanmaning. Ze geven concreet aan waar we voor staan in een tijd waarin we naast een energie en voedselcrisis de gevolgen van de economische crisis steeds naderbij zien komen. De Publieke Zaak is mijn ‘goede voornemen’. Juist nu de maatschappelijke ontwikkelingen zich  schijnbaar razendsnel  negatief opvolgen is inspiratie voor een nieuwe dynamiek in de samenleving meer dan een ‘strohalm’. Geen pessimisme maar optimisme, idealen in plaats van deemoed, positivisme in plaats van cynisme en tot slot een open oog voor de menselijke maat.

Als bankier bij de Rabobank en actief betrokkene bij de ‘civil society’ middels veel lidmaatschappen en bestuursfuncties kijk ik uit naar de maatschappelijk innovatie die we ongebonden inzetten in De Publieke Zaak. Als vader van drie pubers is mijn penningmeesterschap ook een logische stap om  actief aan hun toekomst bij te dragen!”