Raul Lansink

Algemeen Bestuurslid

“In het dagelijks leven ben ik managing partner van Favela Fabric, een co-creatie consultancy. Mijn werk vertoont veel parallellen met de missie van De Publieke Zaak: het activeren van mensen en het ontsluiten van hun collectieve kracht. In het geval van Favela Fabric ten bate van nieuwe producten en diensten, in het geval van De Publieke Zaak ten bate van een meer vitale samenleving. Ik heb mij verbonden aan De Publieke Zaak vanuit mijn zorg om het verweesde publieke domein. De achteloosheid waarmee wederzijdse verantwoordelijkheden door overheid en burger terzijde worden geschoven, vraagt om een grondige bezinning op en herziening van de inrichting van onze maatschappij. Eerder dan een visionaire blauwdruk vergt dit maatschappelijk ondernemerschap. Hier ligt een schone taak voor De Publieke Zaak.”