Rutger Koopmans

We leven in een wereld die roept om antwoorden op problemen die we als mensen vaak zelf gecreëerd hebben. Dat zijn vaak problemen die we als mensen ook zelf weer kunnen oplossen. Oplossingen vinden doe je in eerste instantie door een zorgvuldige en menselijke analyse, door de feiten tegen elkaar af te wegen, gevoelens te toetsen en door de juiste conclusies te trekken. Dat is het makkelijke gedeelte van het vinden van de oplossing. Die kun je vastleggen in een rapport, in een boek of in een rede. Waartoe ik me juist zo aangetrokken voel bij De Publieke Zaak is het daaropvolgende traject: het mobiliseren van energie bij mensen, bij individuen en zowel als groepen, om dingen te doen. Initiatief nemen is het begin van de beweging die leidt tot uitwegen. Politieke dogma’s zijn de ankers die we daarvoor moeten afschudden. Uiteindelijk zijn het de mensen en niet de instituties die bepalen in wat voor wereld – macro en micro – wij leven. Voor mij staat De Publieke Zaak daarom voor mensen, voor energie, voor beweging, voor initiatief, voor dromen, voor schuivende paradigma’s, voor nieuw werken, voor nieuw denken, voor nieuwe gezichten, voor frisse lucht en voor ramen open met zicht op een verre horizon. En uiteindelijk voor de hoop dat het kan zoals wij willen dat het zou moeten kunnen. Mensen zijn het begin en het middel van die beweging.