Ton Spoor

Oud-penningmeester (2003-2009)

Ik ben betrokken bij De Publieke Zaak sinds het eerste begin, onder andere als een van de organisatoren van de discussiebijeenkomsten. De dagelijkse verzuchting dat het allemaal anders zou moeten is onvoldoende om het dan ook te laten gebeuren. De inspiratie ontleen ik aan het werken met een brede groep mensen met respect voor elkaars verschillende visies en ideeën. Met deze groep maken we een zoektocht naar nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid bij zijn omgeving en de manier waarop de overheid daar op in kan spelen. We hebben meer mensen nodig die deze zoektocht willen maken omdat het echt anders moet. In het dagelijkse leven ben ik onder andere voorzitter van de Vereniging Energie Milieu en Water om de belangen te behartigen van de Nederlandse industriële gebruikers van gas, elektriciteit en water. Daarvoor was ik de eerste bestuursvoorzitter van Vopak en een aantal jaren werkzaam bij Pakhoed en Esso. Tot slot het belangrijkst: gelukkig getrouwd en twee zonen en een dochter.