› De Slinger Jongeren

De Slinger Jongeren is onderdeel van De Slinger: hét merk voor actief burgerschap! De Slinger maakt maatschappelijke initiatieven zichtbaar en verbindt vraag en aanbod:

- via de stedelijke netwerken, bestaande uit bedrijven, maatschappelijke organisaties en mediapartners;

- via landelijke programma’s gericht op doelgroepen. De Slinger Jongeren richt zich op de doelgroep jongeren van 16-25 jaar, waarbij de nadruk ligt op jongeren die een opleiding volgen aan een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).

Doelstelling De Slinger Jongeren

De Slinger Jongeren wil de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving bevorderen door jongeren te inspireren en verbinden aan maatschappelijke initiatieven. De ideeën en belevingswereld van jongeren zèlf vormen het uitgangspunt.

Unieke kernwaarden in de werkwijze van De Slinger Jongeren zijn:

- Jongeren worden bereikt via andere jongeren (van mbo/hbo/wo-niveau), die de jongerenteams vormen per (Slinger)stad: het peer-effect.

- Jongeren leren van elkaar èn van professionals uit het Slingernetwerk: het train-de-trainers effect.

- Aangesloten wordt bij competentiegericht leren op ROC’s. Via het verbinden met Slingerpartners (jongerenorganisaties, bedrijven, maatschappelijke en mediapartners) krijgen ROC-jongeren de kans om hun burgerschapscompetenties ‘in de praktijk’ te brengen: het leereffect.

- De jongereninitiatieven die via De Slinger Jongeren worden ‘aangeslingerd’ zijn overdraagbaar naar andere jongeren/scholen/steden: het Slinger-effect.

- De Slinger Jongeren creëert een toegevoegde waarde op bestaande jongereninitiatieven door deze waar mogelijk te versterken, zichtbaar te maken en te matchen (met jongeren, ROC’s, of Slingerpartners): het synergie-effect. Bekijk hier een filmpje over het werk van De Slinger Jongeren!